• DONATION

Εσπερινός της Αγάπης

Κυριακή του Αγίου Πάσχα

Εσπερινός της Αγάπης

Περισσότερα από 120 παιδιά με τουσ γονείς τους παρακολούθησαν τον εσπερινό της αγάπης που ετελέσθει απο τον Πάτερ Λάμπρο και τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο κ. Ιάκωβο

Ο Ιερατικός Προϊστάμενος της Ορθοδόξου Κοινότητος του West Island, πατήρ Λάμπρος Καμπερίδης,

ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κώστας Καλογερόπουλος, το Διοικητικόν Συμβούλιον,

τα μέλη της Φιλοπτώχου, το Διδακτικόν προσωπικόν και Επιτροπή Γονέων του σχολείου Πυθαγόρας, η Νεολαία, η Εκκλησιατική Επιτροπή και όσοι εργάζονται δια την Κοινότητα,

εύχονται στα μέλη της Κοινότητας, τους Έλληνες κάτοικους του West Island και σε όλη την Παροικία

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Από το Διοικητικόν Συμβούλιον της Κοινότητας

(English follows)

Church Attendance

Στούς ενορίτες των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, West Island, Μόντρεαλ.

 1. Τηρώντας τις κυβερνητικές οδηγίες, η Εκκλησία θα λειτουργήσει με μέγιστο αριθμό  120-150 ατόμων, χωρίς πιστοποιητικό (Passport) οτι έχουν  εμβολιαστεί, κρατώντας απόσταση 1 μέτρου και φορώντας μάσκα.
 2. Μόλις μπείτε στην εκκλησία πρέπει να απολυμάνετε τα χέρια σας και να συνεχίσετε να φοράτε μάσκα ανά πάσα στιγμή.
 3. Για την ασφάλεια όλων των ενοριτών και εκείνων που λαμβάουν μέρος η βοηθούν στις Ιερές Ακολουθείες και όλων των εθελοντών, συνιστούμε σε όλους να λάβουν τα διαθέσιμα εμβόλια. Όσοι αρνούνται να λάβουν το εμβόλιο εξακολουθούν να είναι ευάλωτοι να μολυνθούν από φορείς (ακόμη και αν οι φορείς έχουν εμβολιαστεί).
 4. Τόσο τις Κυριακές όσο και τις καθημερινές ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία αρχίζουν στις 9 π.μ. Οι Εσπερινοί θα αρχίζουν σις 6 μ.μ. (συμβουλευτήτε το μηνιαίο πρόγραμμα).
 5. Μπορείτε να πάρετε το κερί σας στο παγκάρι αλλά πρέπει να έχετε το ακριβές αντίτιμο γιά να αποφεύγουμε ανταλαγή χρημάτων. Βεβαιωθείτε ότι έχετε χρήματα σε δολάρια, ώστε να μην χρειάζεστε ρέστα. Σας προτύνουμε να μην φιλήσετε τις εικόνες, αλλά αν το κάνετε, κάποιος θα πρέπει να τις απολυμαίνει αμέσως μετά.
 6. Μόνο 8 άτομα επιτρέπεται να κάθονται ανά κάθε έδρανο, έτσι μπορούμε να σεβόμαστε την απόσταση 1 μέτρου από τον διπλανό σας. Τα μέλη της ίδιας οικογένειας επιτρέπεται να κάθονται κοντά, αλλά το επόμενο άτομο που κάθεται δίπλα τους πρέπει να διατηρήσει την απόσταση των 1 μέτρου.
 7. Όταν θέλετε να πάρετε την Θεία Κοινωνία, πρέπει να κρατήσετε την απόσταση των 1 μέτρου στους διάδρομους, δεξιά και αριστερά και να επιστρέφετε απο τη μέση στο καθησμά σας.
 8. Επειδή δεν θα υπάρχει διαθέσιμο μάκτρο (κόκκινο πανί),  φροντίστε να ανοίξετε το στόμα σας για να λάβετε Θεία Κοινωνία γιά να μη χυθούν τα Άγια Δώρα.
 9. Επιτρέπονται τα μνημόσυνα με κόλλυβα με την προϋπόθεση ότι μόνο μεχρι 10 στενοί συγγενείς μπορούν να παρευρίσκονται μέσα στην εκκλησία και εφόσον έλθουν νωρίτερα πριν ολοκληρωθεί ο αριθμός των 120 έως 150 ατόμων. Δεν είναι δυνατόν να κρατηθούν θέσεις. Δεν επιτρέπεται η διανομή κολλύβων στην εκκλησία. Πρέπει να πάρετε το δίσκο με τα κόλλυβα στο σπίτι σας η να τα μοιράσετε εκτός της εκκλησίας. Επίσης μνημόσυνα μπορούν να γείνουν μετά τη λειτουργία γιά ένα συγκεκριμένο γκρούπ ατόμων
 10. Μέχρι νεωτέρας εντολής, δεν θα δέν επιτρέπεται να προσφερθεί καφές στην αίθουσα του υπογείου της εκκλησίας για τη Μνημόσυνα και τις Κηδείες.
 11. Μυστήρια: Γάμοι, Βαπτίσεις και Κηδείες μπορούν να πραγματοποιηθούν με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων, μετά από συνεννόηση με τον ιερέα και τη γραμματεία της εκκλησίας. Με μέγιστο αριθμό  100-120 ατόμων, χωρίς πιστοποιητικό (Passport) οτι έχουν  εμβολιαστεί, κρατώντας απόσταση 1 μέτρου και φορώντας μάσκα.
 12. Διατίθενται τουαλέτες στο υπόγειο. Παρακαλούμε τα άτομα που χρησιμοποιούν τις τουαλέτες να λαμβάνουν την κατάλληλη υγειονομική προστασία κατά την είσοδο και έξοδο από τις τουαλέτες.
 13. Ζητούμε την κατανόησή σας γιά την εφαρμογή αυτών των κυβερνητικών οδηγιών. Κατανοούμε ότι επιβάλλονται για να μας προστατεύσουν από τις βλαβερές συνέπειες της εξάπλωσης του κορονοϊού.  Ο στόχος είναι να πάρουμε πίσω τη ζωή μας και να προχωρήσουμε σιγά-σιγά προς την κανονικότητα, με ασφάλεια προσέχοντας ό ένας τον άλλον.

Προσευχόμαστε να είναι αυτή η τελευταία φάση των μέτρων και ότι μετά από αυτόν τον γύρο προφυλάξεων μπορούμε να επιστρέψουμε στην κανονική εκκλησιαστική μας ζωή και να απολαύσουμε ανεπιφύλακτα τη συντροφιά μας και την κοινωνία μας με τον Χριστό, τον Σωτήρα μας, συγκεντρώμενοι χωρίς φόβο γύρω από την Τράπεζα του ζωντανού Του σώματος, Την Αγία του Εκκλησία.

To the fellow parishioners of Saints Constantine and Helen, West Island, Montreal.

 1. We must adhere to the government guidelines which authorize us to have Divine Liturgies with limited number of attending faithful. Our church capacity based on the required 1 m distance will vary between 120 and 150 persons (depending on the numbers in a family bubble that may be sitting together). Vaccine proof passport is not required
 2. As soon as you enter the church you must sanitize your hands and keep wear a mask at all times till further notice. If you cannot bring your own mask, free masks there will be available at the church entrance.
 3. For the safety of all parishioners and those who assist in the liturgical services and all volunteers, we recommend that everybody takes the available vaccines. Those that refuse to take the vaccine must keep the required distance at all times. They are still vulnerable to be infected by carriers (even if vaccinated)
 4. Both on Sundays and on the weekdays the Orthros and the Liturgy will start at 9 a.m. Vespers will start at 6 p.m. Refer to the monthly Liturgical Services program.
 5. Make sure you have sufficient change for candles, as we try to reduce the use of change. We urge you not to kiss icons, but if you do, someone will have to sanitize the icon glass frequently.
 6. There will be a marked sign where you may be able to sit. Only 8 single persons are allowed to seat in every  pew, so you may respect the 1 m distance from your neighbor. Members of the same family may be seating close together, but the next person sitting next to them must keep the distance of 1 m.
 7. Holy Communion will be given at the end of the liturgy. When coming for Holy Communion you must keep the 1 m distance in the aisles. As there will not be a red cloth available, make sure to open wide your mouth to receive communion without spilling the Holy gifts.
 8. Mnimosyna with kollyva can be held during the end of the divine liturgy, with the understanding that only up to 10 persons next of kin may be present, provided that they arrive before the number of participants reaches the maximum capacity of 100-120 persons. There will be no seat reservation. Make sure to arrive early before the number of 120 to 150 persons’ capacity is completed, if you want to be present at the Mnimosyno. Till further notice, no kollyva may be distributed to parishioners inside church. We request that you distribute the kollyva outside the church or take the tray of kollyva to your home. Mnimosyna can be arranged after the liturgical mass for a specific group of persons (up to 100).
 9. Till further notice, there will be no service of coffee at the church basement hall for Mnimosyna and Funerals.
 10. You must leave the church without delaying your departure at the vestibule as soon as the liturgy is over.
 11. Sacraments: Weddings, Baptisms and Funerals may be conducted with maximum 100 to 120 persons without proof of vaccination  and wearing a mask at all times while in church.
 12. There will be no access to the kitchen or to the hall of the church. Toilettes in the basement are available. We kindly ask that individuals using the toilettes take appropriate sanitary protection when entering and exit the bathrooms.
 13. We appeal to your understanding in putting to practice these government guidelines. Please note that the government guidelines may change at anytime. We understand that they are imposed in order to protect us from the harmful effects of spreading the coronavirus. Our goal is to take back our lives and move slowly towards normality, safely taking care of each other.

We pray that this may be the last phase of measures and that following this round of precautions we may return to our normal church life and enjoy unreservedly our fellowship and communion in Christ our Saviour, by gathering without fear around the Eucharistic table of His living body, His Holy Church.

We will keep you posted.

We thank you for your understanding and co-operation.

Saints Constantine & Helen Greek Orthodox Church Parish

and Greek Community of West Island Organization

SIGNUP TO OUR NEWSLETTER

OUR SPONSORS