Ψυχοσάββατο (11 Ιουνίου 2022)

ΨΥΧΟΣΣΑΒΑΤΑ:

Ψυχοσάββατο ονομάζεται το Σάββατο (6 Μαρτίου 2022) πριν από την Κυριακή των Απόκρεω και το Σάββατο (11 Ιουνίου 2022) πριν από την Κυριακή της Πεντηκοστής.

Αν και όλα τα Σάββατα του έτους είναι αφιερωμένα στις ψυχές των χριστιανών,που έχουν αποβιώσει ανά τους αιώνες, με την ελπίδα της ανάστασής τους κατά τη Δευτέρα Παρουσία, σύμφωνα με τις Γραφές, η Εκκλησία τιμά και ειδικά τη μνήμη τους τα δύο προαναφερθέντα Ψυχοσάββατα.

Το πρώτο Ψυχοσάββατο για φέτος, πέφτει στις 6 Μαρτίου και το δεύτερο στις 11 Ιουνίου 2022

Με τη μνημόνευση των προσφιλών μας προσώπων που έχουν αναπαυθεί εν Κυρίω, εντάσσουμε τους προαπελθόντας αδελφούς, πατέρες και μητέρες και συγγενείς, στην παρούσα ιστορία της Εκκλησίας, που δεν αποτελείται μόνο από τούς ζώντες, αλλά και από όλους αυτούς που δεν είναι παρόντες. Τα Ψυχοσάββατα μας θυμίζουν πως δεν είναι απόντες, αλλά βρίσκονται ανάμεσά μας μέσα στην Εκκλησία καί στην ιστορία μας.

Με αυτό τον τρόπο η μνήμη τους είναι αιώνια ζωντανή. Γι ‘αυτό το λόγο ψέλνουμε “Αιωνία η μνήμη”.

SATURDAY OF THE SOULS

Psychosavvato (Saturday of the Souls) is called the Saturday (6 Mar 2022) before the Lent (Apokreos Sunday) and the Saturday (11 Jun 2022) before the Pentecost.

Although all Saturdays of the year are dedicated to the souls of Christians who have fallen asleep over the centuries, in the hope of their resurrection at the second Coming of Christ, according to the Scriptures, the Church honors and especially their memory on the two aforementioned Psychosavvata

The first Psychosavvato for this year, falls on March 6 and the second on Jun 11, 2022.

The commemoration in the Saturday of the Souls of all those who have departed remind us that they are not absent from our lives, but they are present in the history of the Church, which is not constituted only by those who are alive, but also, of all those who had been baptized members of it in the past. They may not be alive in flesh, but they remain alive in the memory of God and of the Church.

For this reason, we chant and pray so that their memory may be eternal.

SIGNUP TO OUR NEWSLETTER

OUR SPONSORS