ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/PRESANCTIFIED LITURGY

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Στη διάρκεια της Μεγάλης και Αγίας Τεσσαρακοστής δεν τελούνται Λειτουργίες τις καθημερινές. Για να μην στερηθούν οι πιστοί το δώρο της Θείας Ευχαριστίας, γίνονται  Λειτουργίες κάθε Τετάρτη βράδυ, που αρχίζουν με την ακολουθία του Εσπερινού και συνεχίζονται με την Αναφορά σέ σύντμηση, με το σώμα και το αίμα του Κυρίου που έχουν καθαγιαστεί στην Λειτουργία της Κυριακής και χρησιμοποιούνται στη βραδινή Λειτουργία των Προηγιασμένων δώρων.

Με αυτό τον τρόπο οι πιστοί ενδυναμώνονται με το δώρο της Θείας Ευχαριστίας σε αυτή την περίοδο των πνευματικών αγώνων.

PRESANCTIFIED LITURGY

During the 40-day Lenten period there are no Divine Liturgies on weekdays.

In order not to deprive the faithful of the gift of the Eucharist, there are Presanctified Liturgies every Wednesday evening, which begin with vespers and continue with the Anaphora prayers in shortened form, because the body and blood of the Lord that have been consecrated in the Sunday Liturgy and are used in the evening service of the Presanctified gifts.

In this way the faithful are strengthened by the gift of the Eucharist in this period of spiritual struggles.

SIGNUP TO OUR NEWSLETTER

OUR SPONSORS