Μεγάλη Τετάρτη – Μυστικός Δείπνος

Ευχέλαιον   στις 3 μ.μ.

Ακολουθία του Μυστικού Δείπνου στις 6 μ.μ.

 

SIGNUP TO OUR NEWSLETTER

OUR SPONSORS