Μεγάλη Παρασκευή – Good Friday 14 Apr 2023

Μεγάλαι Ωραι   10 π.μ.

Αποκαθήλωσις  12:30 μεσημέρι

Ακολουθία του Επιταφίου 7 μ.μ.

Περιφορά του Επιταφίου 9 μ.μ.

Προσκύνημα του Επιταφίου 2 μ.μ. – 7 μ.μ.


Royal Hours/Vespers : 10 a.m.

Descent from the Holy Cross 12:30 noon

Epitaphios Service 7 p.m.

Epitaphios Procession 9 p.m.

Pilgrimage of the Epitaph 2 p.m. – 8 p.m.

SIGNUP TO OUR NEWSLETTER

OUR SPONSORS