ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Ο Ιερατικός Προϊστάμενος της Ορθοδόξου Κοινότητος του West Island, πατήρ Λάμπρος Καμπερίδης,

ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κώστας Καλογερόπουλος, το Διοικητικόν Συμβούλιον,

τα μέλη της Φιλοπτώχου, το Διδακτικόν προσωπικόν και Επιτροπή Γονέων του σχολείου Πυθαγόρας, η Νεολαία, η Εκκλησιατική Επιτροπή και όσοι εργάζονται δια την Κοινότητα,

εύχονται στα μέλη της Κοινότητας, τους Έλληνες κάτοικους του West Island και σε όλη την Παροικία

Καλό Πάσχα 

και Καλή Ανάσταση

Από το Διοικητικόν Συμβούλιον της Κοινότητας

SIGNUP TO OUR NEWSLETTER

OUR SPONSORS